Tháng Tư 22, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm TGĐ công ty thành viên

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm TGĐ cty thành viên (Cty CP Nông Nghiệp CNC Minh Phú)
Tháng Tư 19, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt kế hoạch mở rộng phân…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt kế hoạch mở rộng phân xưởng tẩm bột MPHG
Tháng Tư 15, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ công ty thành…

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ công ty thành viên (Ebisumo)
Tháng Tư 12, 2021
logo_mpc

Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP

Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP
Tháng Tư 5, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

MPC – Báo cáo thường niên 2020