Tháng Hai 19, 2021

Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý IV –…

MPC-GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN HN QUY IV NAM 2020
Tháng Hai 18, 2021

Nghị quyết HĐQT – ông Chu Văn An thôi giữ chức…

Thông báo thay đổi nhân sự (Mẫu 02_CBTT-SGDHN) Nghị quyết HDQT – ông Chu Văn An thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn DS […]
Tháng Hai 18, 2021

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ MPKG

Nghị quyết HDQT – Tăng vốn điều lệ MPKG (1218.4 tỷ đồng)
Tháng Hai 18, 2021

Thông cáo báo chí ngày 17/2/2021 – Thuế chống bán phá…

MPG – Thông Tin Báo Chí – 17.02.2021-Final
Tháng Hai 17, 2021

BÁO CÁO TÌNH CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV – 2020

BCTC hợp nhất quý 4 – 2020