Tháng Năm 28, 2019
logo_mpc

MITSUI TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA MPC TỪ 24.05.2019

Public Announcement.v2 (20190528)
Tháng Năm 28, 2019
logo_mpc

Chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

6 MPC chot danh sach hop DHCD
Tháng Năm 24, 2019
logo_mpc

LÊ THỊ MINH QUÍ đã bán xong 4.050.310 CP

1120_Minh_Qui_bao_cao_da_ban_4tr_cp_CBTT
Tháng Năm 24, 2019
logo_mpc

CHU VĂN AN TV HĐQT, PTGĐ đã bán xong 2.218.800 CP

8884_Chu_Van_An_bc_kqgd_2.2tr_cp_ban_CBTT_in_1_ban
Tháng Năm 24, 2019
logo_mpc

LÊ VĂN ĐIỆP TV HĐQT, PTGĐ đã bán xong 3.930.890 CP

9438_Le_Van_Diep_BC_da_ban_xong_3.9tr_cp_CBTT