Tháng Tám 8, 2019

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 7, 2019

MPC newsletter 2019-07_VN
Tháng Tám 8, 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

8 QD chot ds xin y kien DHCD
Tháng Bảy 20, 2019

MINH PHÚ DẪN ĐẦU VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHỨNG NHẬN…

Tập Đoàn Thuỷ Sản Minh Phú dẫn đầu trong việc đưa 20.000 farms nuôi tôm quy mô nhỏ của Việt Nam thành 1 liên minh, theo […]
Tháng Bảy 15, 2019

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 6_MPC

MPC newsletter 2019-06_VN
Tháng Bảy 2, 2019

TRÚNG LỚN, NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY CHỘN RỘN THU HOẠCH TÔM

Những ngày đầu tháng 7, người dân xã Hiệp Thạnh (huyện Duyên Hải, Trà Vinh) đưa nhau ra đồng thu hoạch tôm đông như trẩy hội. […]