Tháng Hai 1, 2018
logo_mpc

MPC-THƯ GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ IV-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THU GIA HAN NOP BCTC QUY IV-2017
Tháng Một 27, 2018
logo_mpc

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2017

Tiệc Tất niên 2017 – Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Tháng Một 26, 2018
logo_mpc

Vợ Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT đăng ký…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CONG BO THONG TIN 260117
Tháng Một 26, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 2 MPC BC QTCT nam 2017
Tháng Một 24, 2018
logo_mpc

NQ HĐQT VÀ CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: NQ HDQT va Thong bao chot ds hop DHCD signed