Tháng Tám 12, 2020
logo_mpc

BCTC cty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 – đã soát…

MP-BCTC CTY ME 6 THANG 2020-DA SOAT XET
Tháng Tám 11, 2020
logo_mpc

MPC – BCTC hợp nhất quý II – 2020

MPC-BCTC HOP NHAT QUY II NAM 2020
Tháng Tám 7, 2020
logo_mpc

Giấy chứng nhận ĐKKD (thay đổi lần 9)

MPC- GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP LAN 9
Tháng Tám 6, 2020
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – ESOP 2020

Nghị quyết HĐQT – ESOP 2020
Tháng Tám 1, 2020
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm Chủ tịch và TGĐ

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm Chủ Tịch và TGĐ