Tháng Bảy 2, 2021
logo_mpc

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán với Cty KPMG Việt…

Thực hiện Điều 6 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/6/2021, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú xin công bố thông tin về việc đã hoàn […]
Tháng Sáu 28, 2021
logo_mpc

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành
Tháng Sáu 28, 2021
logo_mpc

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (thu…

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (Thu hồi cổ phiếu ESOP)
Tháng Sáu 24, 2021
logo_mpc

CBTT – Thay đổi nhân sự theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ…

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01.NQ.ĐHĐCĐTN21 ngày 17/06/2021, phê duyệt thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Osada Tsutomu và bầu bổ […]
Tháng Sáu 19, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty thành viên (Minh Phát)