Tháng Hai 12, 2018

MPC-BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-BCTC HOP NHAT QUY IV NAM 2017
Tháng Hai 9, 2018

ĐỔI NGÀY HỌP ĐHĐCĐ SANG NGÀY 09/03/2018

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 2 QD HDQT 2018 thay doi ngay hopDHCD signed
Tháng Hai 1, 2018

MPC-THƯ GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ IV-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THU GIA HAN NOP BCTC QUY IV-2017
Tháng Một 27, 2018

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2017

Tiệc Tất niên 2017 – Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Tháng Một 26, 2018

Vợ Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT đăng ký…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CONG BO THONG TIN 260117