Tháng Tư 8, 2017
logo_mpc

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và giấy Uỷ…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MPC Moi hop DHCD 17 va giay UQ
Tháng Ba 21, 2017
logo_mpc

MPC – BCTC CÔNG TY MẸ 2016 – ĐÃ KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MP-BCTC CTY ME 2016 -VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 21, 2017
logo_mpc

MPC – BCTC HỢP NHẤT 2016 – ĐÃ KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MPC-BCTC HOP NHAT 2016 -VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2017
logo_mpc

MPC ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tham dự…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: 4_chot_ds_hop_co_dong_signed
Tháng Ba 1, 2017
logo_mpc

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Click vào đường dẫn dưới đây để xem thông báo chi tiết: mpc_thay_doi_nhan_su_tan_anh_nghi_viec_signed