Tháng Một 27, 2018

TIỆC TẤT NIÊN NĂM 2017

Tiệc Tất niên 2017 – Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Tháng Một 26, 2018

Vợ Ông Lê Văn Điệp – Thành viên HĐQT đăng ký…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CONG BO THONG TIN 260117
Tháng Một 26, 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 2 MPC BC QTCT nam 2017
Tháng Một 24, 2018

NQ HĐQT VÀ CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: NQ HDQT va Thong bao chot ds hop DHCD signed
Tháng Một 10, 2018

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA MINH PHÚ CÀ MAU TRONG NĂM 2017