Tháng Mười Một 2, 2018

BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3, 2018

MPC-BCTC HOP NHAT QUY III NAM 2018
Tháng Mười Một 2, 2018

Bộ trưởng bộ NN&PTNT khen ngợi tập đoàn thủy sản Minh…

Bộ trưởng bộ NN&PTNT, Nguyễn Xuân Cường, gửi thư khen ngợi đến Tập đoàn thủy sản Minh Phú về việc nỗ lực hỗ trợ nhà nông […]
Tháng Mười 27, 2018

Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 10.11.2018

MPC Tai lieu hop DHCD bat thuong 2018 signed
Tháng Mười 24, 2018

THƯ MỜI VÀ GIẤY UỶ QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 10.11.2018

MPC thu moi hop DHCD va Giay UQ
Tháng Mười 24, 2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT BỔ SUNG NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ

8 QD bo sung noi dung hop DHCD bat thuong signed