Tháng Tám 21, 2020

Nghị quyết HĐQT – Bảo lãnh vay vốn cho MPHG

Nghị quyết HĐQT – Bảo lãnh vay vốn cho MPHG
Tháng Tám 12, 2020

BCTC HỢP NHẤT 6 THÁNG 2020 – ĐÃ SOÁT XÉT

MPC-BCTC HOP NHAT 6 THÁNG 2020-DA SOAT XET
Tháng Tám 12, 2020

BCTC cty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 – đã soát…

MP-BCTC CTY ME 6 THANG 2020-DA SOAT XET
Tháng Tám 11, 2020

MPC – BCTC hợp nhất quý II – 2020

MPC-BCTC HOP NHAT QUY II NAM 2020
Tháng Tám 7, 2020

Giấy chứng nhận ĐKKD (thay đổi lần 9)

MPC- GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP LAN 9