Tháng Năm 10, 2018

Tháng tư bận rộn của “Vua tôm Minh Phú”

Tháng tư bận rộn của “Vua tôm Minh Phú” (Thủy sản Việt Nam) – Thông tin sốt dẻo lãi 150 tỷ đồng ngay trong quý I/2018 […]
Tháng Năm 8, 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q1-2018

MPC-BCTC HN QUY I-2018
Tháng Năm 2, 2018

THƯ XIN GIA HẠN CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP…

MPC-THU GIA HAN CHAM NOP BCTC HN QI-2018
Tháng Tư 24, 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1, 2018

MP-BCTC CTY ME QUY I NAM 2018
Tháng Tư 17, 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

MPC – 201804016 – facing – BCTN – 6PM