Tháng Mười Hai 20, 2017

MPC THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CONG BO THONG TIN
Tháng Mười Một 23, 2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP…

Khai mạc Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 -2022 Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số: 06/KH-LĐLĐ ngày 01/03/2017 của LĐLĐ […]
Tháng Mười Một 23, 2017

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH CÙNG BAN LÃNH ĐẠO…

Năm 2017 tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong các năm qua, Ban Chấp hành CĐCS đã đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công […]
Tháng Mười Một 17, 2017

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (THU HUYỀN)

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Thu Huyen bc giao dich MPC web signed
Tháng Mười Một 14, 2017

THƯ GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ III-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THU GIAI TRINH KQKD QUY III-2017