Tháng Tám 11, 2020

MPC – BCTC hợp nhất quý II – 2020

MPC-BCTC HOP NHAT QUY II NAM 2020
Tháng Tám 7, 2020

Giấy chứng nhận ĐKKD (thay đổi lần 9)

MPC- GIAY CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHIEP LAN 9
Tháng Tám 6, 2020

Nghị quyết HĐQT – ESOP 2020

Nghị quyết HĐQT – ESOP 2020
Tháng Tám 1, 2020

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm Chủ tịch và TGĐ

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm Chủ Tịch và TGĐ
Tháng Tám 1, 2020

MPC – BCTC CTY MẸ QUÝ II – 2020

MPC-BCTC CTY ME QUY II-2020