Tháng Năm 2, 2018
logo_mpc

THƯ XIN GIA HẠN CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP…

MPC-THU GIA HAN CHAM NOP BCTC HN QI-2018
Tháng Tư 24, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1, 2018

MP-BCTC CTY ME QUY I NAM 2018
Tháng Tư 17, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

MPC – 201804016 – facing – BCTN – 6PM
Tháng Tư 12, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

2018-04-10 ECEL MPC Major shareholder announcement[3]
Tháng Tư 6, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

2018-04-05 ECEL MPC Major shareholder announcement