Tháng Mười 31, 2017
logo_mpc

MPC XIN GIA HẠN BCTC Q3 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CV gia han nop BCTC
Tháng Mười 11, 2017
logo_mpc

MPC – Thông báo giao dịch cổ phiếu

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC_THONG_BAO_GIAO_DICH_CO_PHIEU_11_10_2017
Tháng Mười 5, 2017
logo_mpc

GIÁ THAM CHIẾU VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN TRÊN UPCOM

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: hnx-ngay-16102017-ngay-giao-dich-dau-tien-co-phieu-dang-ky-giao-dich-cua-ctcp-tap-doan-thuy-san-minh-phu-mpc
Tháng Chín 28, 2017
logo_mpc

BẢN TTTT NIÊM YẾT UPCOM

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Ban TTTT_MPC
Tháng Chín 28, 2017
logo_mpc

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT UPCOM

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 813-qd_2017-09-28_0823_1