Tháng Năm 14, 2019

Bà Lê Thị Minh Quí, con gái Chủ tịch HĐQT đăng…

Minh Qui ban cp
Tháng Năm 14, 2019

Ông Chu Văn An, TV HĐQT kiêm PTGĐ đăng ký bán…

Chu Van An ban co phieu
Tháng Năm 14, 2019

Ông Lê Văn Điệp, TV HĐQT kiêm PTGĐ đăng ký bán…

LE VAN DIEP DANG KY BAN 3.930.890 CP MPC
Tháng Năm 13, 2019

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

MPC Thu Huyen bao cao giao dich
Tháng Năm 3, 2019

GIA HẠN NỘP BCTC Q1.2019

MPC-THU GIA HAN HOP BCTC QUY I-2019