Tháng Sáu 1, 2023

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ÔNG TAKANO TAKUMA GIỮ CHỨC VỤ GIÁM…

Thông báo bổ nhiệm Giám đốc tài chính – ông NAKANO TAKUMA
Tháng Năm 5, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1-2023

BCTC HỢP NHẤT QUÝ 1/2023
Tháng Tư 26, 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường…

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 Nghị quyết 03.HĐQT – Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên […]
Tháng Tư 24, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I-2023

BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ I-2023
Tháng Tư 11, 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Báo cáo thường niên 2022