Tháng Bảy 20, 2019
logo_mpc

MINH PHÚ DẪN ĐẦU VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHỨNG NHẬN…

Tập Đoàn Thuỷ Sản Minh Phú dẫn đầu trong việc đưa 20.000 farms nuôi tôm quy mô nhỏ của Việt Nam thành 1 liên minh, theo […]
Tháng Bảy 15, 2019
logo_mpc

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 6_MPC

MPC newsletter 2019-06_VN
Tháng Bảy 2, 2019
3

TRÚNG LỚN, NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY CHỘN RỘN THU HOẠCH TÔM

Những ngày đầu tháng 7, người dân xã Hiệp Thạnh (huyện Duyên Hải, Trà Vinh) đưa nhau ra đồng thu hoạch tôm đông như trẩy hội. […]
Tháng Sáu 29, 2019
logo_mpc

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019_MPC

4522_BB_NQ_MPC_DHCD_TN19
Tháng Sáu 20, 2019
logo_mpc

Dự thảo Điều lệ ĐHĐCĐTN 2019

MPC Charter _du thao