Tháng Tư 21, 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC bao cao thuong nien 2016 signed
Tháng Tư 8, 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và giấy Uỷ…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MPC Moi hop DHCD 17 va giay UQ
Tháng Ba 21, 2017

MPC – BCTC CÔNG TY MẸ 2016 – ĐÃ KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MP-BCTC CTY ME 2016 -VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 21, 2017

MPC – BCTC HỢP NHẤT 2016 – ĐÃ KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MPC-BCTC HOP NHAT 2016 -VN -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2017

MPC ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tham dự…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: 4_chot_ds_hop_co_dong_signed