Tháng Bảy 31, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ II – 2022

BCTC CTY ME QUY II-2022 THƯ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN CTY MẸ QUÝ II – 2022
Tháng Bảy 27, 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu…

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022)
Tháng Bảy 27, 2022

Danh sách cổ đông lớn (6 tháng đầu năm 2022)

DANH SÁCH CĐ LỚN (6 tháng đầu năm 2022)
Tháng Bảy 27, 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Minh Phú và Shiok Meats ký…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và Shiok Meats và đã ký Biên bản ghi nhớ để thành lập một cơ sở […]
Tháng Bảy 14, 2022

Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ

Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ