Tháng Chín 28, 2017

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NIÊM YẾT UPCOM

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: 813-qd_2017-09-28_0823_1
Tháng Tám 23, 2017

BCTC Hợp nhất 6 tháng – đã soát xét

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: BCTC HOP NHAT 6 THANG -DA SOAT XET -VN View English version here: BCTC […]
Tháng Tám 23, 2017

BCTC Công ty mẹ 6 tháng – đã soát xét

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: BCTC CTY ME 6 THANG -DA SOAT XET -VN View English version here: BCTC […]
Tháng Tám 10, 2017

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Cong Ty Me Quy II Nam 2017
Tháng Tám 10, 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy II Nam 2017