Tháng Tư 18, 2022

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành
Tháng Tư 18, 2022

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (Thu…

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (Thu hồi cổ phiếu ESOP) (PL 39)
Tháng Tư 8, 2022

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn Cty thành viên…

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn Cty thành viên (MPHG)
Tháng Ba 29, 2022

BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021 – ĐÃ KIỂM TOÁN

BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021 – ĐÃ KIỂM TOÁN
Tháng Ba 29, 2022

BCTC CTY MẸ NĂM 2021 – ĐÃ KIỂM TOÁN

BCTC Cty Mẹ năm 2021 – Đã kiểm toán MPC-THU GIAI TRINH CL CTY MẸ 2021 – SAU KIEM TOAN