Tháng Tư 12, 2021

Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP

Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP
Tháng Tư 5, 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

MPC – Báo cáo thường niên 2020
Tháng Ba 19, 2021

Bệnh Viện Nhân Dân 115, TPHCM là đơn vị đầu tiên…

  Việc có phòng khám nằm tách biệt khỏi hoàn toàn tòa nhà hiện hữu bệnh viện góp phần giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm […]
Tháng Ba 16, 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CTY MẸ NĂM 2020 – ĐÃ…

MPC-BCTC RIENG CTY ME 2020 -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2020 – ĐÃ KIỂM TOÁN

MPC – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2020 – ĐÃ KIỂM TOÁN