Tháng Chín 18, 2018

DỊU MINH – THÀNH VIÊN HĐQT, PTGĐ BÁO CÁO KẾT QUẢ…

Diu Minh bao cao giao dich
Tháng Chín 5, 2018

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Qui dk mua cp
Tháng Chín 5, 2018

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Ngoc dk mua cp
Tháng Tám 8, 2018

BCTC HỢP NHẤT QUÝ II 2018

MPC-BCTC HOP NHAT QUY II NAM 2018
Tháng Tám 8, 2018

BÀ LÊ THỊ DỊU MINH – TV HĐQT, PTGD ĐĂNG KÝ…

Diu Minh dang ky mua 1trieu