Tháng Một 28, 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 2018

MPC BC QTCT18 web signed
Tháng Một 23, 2019

MPC_ Tài liệu họp DHDCD bất thường

MPC Tai lieu hop DHCD bat thuong 2019 – print
Tháng Một 17, 2019

“VUA TÔM” TRỞ LẠI

Sau hai năm hủy niêm yết tự nguyện, Minh Phú lên kế hoạch trở lại sàn chứng khoán với bước đệm ở sàn Upcom. Trong tham […]
Tháng Một 14, 2019

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 12, 2018

MPC newsletter 2018 12_VN
Tháng Một 14, 2019

MPC-GIA HAN NOP BCTC QUY IV-2018

MPC-THU GIA HAN HOP BCTC QUY IV-2018