Tháng Hai 7, 2022
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – ông Suzuki Yoshiaki thôi giữ chức vụ…

  Mẫu 02-CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi nhân sự Mẫu 03.CBTT.SGDHN – Danh sách người nội bộ và có liên quan (clean) Nghị quyết 01.HĐQT […]
Tháng Một 28, 2022
logo_mpc

Thư gia hạn BCTC hợp nhất quý IV – 2021

MPC-GIA HẠN BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV – 2021
Tháng Một 24, 2022
logo_mpc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Tháng Một 24, 2022
logo_mpc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN NĂM 2021

DANH SÁCH CĐ LỚN – 2021
Tháng Một 20, 2022
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ IV – 2021

BCTC CTY MẸ QUÝ IV – 2021 GIAI TRINH CL LOI NHUAN CTY ME QUY IV-2021