Tháng Mười 16, 2018

Báo cáo xuất khẩu tháng 9, 2018

MPC newsletter 2018 9_VN
Tháng Chín 27, 2018

NQ HĐQT V/V THÀNH LẬP CTY NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO…

NQ cty cong nghe MP signed
Tháng Chín 27, 2018

NQ HĐQT V/V TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

NQ 07 Trieu tap DHCD bat thuong signed
Tháng Chín 25, 2018

Tôm Việt Nam Minh Phú xuất khẩu đạt mức cao kỷ…

“Đơn vị sản xuất/chế biến tôm lớn nhất của Việt Nam, Minh Phu Seafood Corp., đã đạt sản lượng xuất khẩu kỷ lục cao trong tháng […]
Tháng Chín 18, 2018

MINH PHÚ_ BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 8, 2018

MPC newsletter 2018 8_VN