Tháng Bảy 31, 2020

Nghị quyết HĐQT – Quy chế Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT – Quy chế CBTT
Tháng Bảy 30, 2020

MPC – Báo cáo tình hình quản trị công ty (6…

MPC – Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2020)
Tháng Bảy 30, 2020

MPC – Danh sách cổ đông lớn (6 tháng đầu năm…

MPC – Danh sách cổ đông lớn (6 tháng đầu năm 2020)
Tháng Bảy 29, 2020

MPC – GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ II – 2020

MPC- GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ II – 2020
Tháng Bảy 17, 2020

Nghị quyết 08.HĐQT – Thành lập Công ty TNHH Xuất Khẩu…

Nghị quyết 08.HĐQT – Thành lập Công ty TNHH Xuất Khẩu Thủy Sản Minh Phú