Tháng Ba 10, 2018

Điều lệ công ty Minh Phu Corp (09-03-2018)

MPC Dieu le 9.3.18 signed
Tháng Ba 10, 2018

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

MPC DHCD 2018 Nghi Quyet
Tháng Ba 2, 2018

VỢ ÔNG LÊ VĂN ĐIỆP – ỦY VIÊN HĐQT ĐÃ MUA…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: CONG BO THONG TIN
Tháng Hai 28, 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ GIẤY ỦY…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC thong bao hop va Giay uy quyen
Tháng Hai 12, 2018

MPC-BCTC CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MP-BCTC CTY ME QUY IV NAM 2017