Tháng Tám 30, 2022

CBTT – Thông báo và Quyết định của SGDHN v/v chấp…

Căn cứ Công văn đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch do giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, […]
Tháng Tám 19, 2022

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án phát hành cổ…

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tháng Tám 15, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – 6 THÁNG ĐẦU NĂM…

BCTC HỢP NHẤT – 6 THÁNG 2022 – ĐÃ SOÁT XÉT Giải trình BCTC hợp nhất Giấy ủy quyền ký BCTC cho ông Lê Văn Điệp
Tháng Tám 15, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ – 6 THÁNG ĐẦU NĂM…

BCTC CTY MẸ – 6 THÁNG 2022 – ĐÃ SOÁT XÉT Giải trình BCTC cty mẹ Giấy ủy quyền ký BCTC cho ông Lê Văn Điệp […]
Tháng Tám 10, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II – NĂM 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ II 2022 Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau thuế – quý II năm 2022 Giấy ủy quyền ký BCTC […]