Tháng Tư 1, 2020
logo_mpc

Nghị quyết thay đổi người được ủy quyền CBTT_MPC

UQ CBTT cho Ms.Hương
Tháng Ba 26, 2020
logo_mpc

Nghị Quyết 04TV.HDQT.20 – Tăng vốn Cty con

Nghị Quyết 04TV.HDQT.20 – Tăng vốn Cty con
Tháng Ba 23, 2020
logo_mpc

MPC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2019 . ĐÃ KIỂM…

MPC-BCTC HOP NHAT NAM 2019-DA KIEM TOAN_compressed
Tháng Ba 23, 2020
logo_mpc

MPC- BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ 2019 .…

Download MPC- BCTC RIENG CTY ME 2019- KIEM TOAN-compressed  
Tháng Hai 20, 2020
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT chia cổ tức thêm 2018 bằng tiền mặt_MPC

NQ HĐQT chia cổ tức thêm 2018 bằng tiền mặt