Tháng Tư 23, 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường…

Nghị quyết HĐQT – Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường […]
Tháng Tư 22, 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ – QUÝ I NĂM 2021

Báo cáo tài chính công ty mẹ – Quý I năm 2021
Tháng Tư 22, 2021

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm TGĐ công ty thành viên

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm TGĐ cty thành viên (Cty CP Nông Nghiệp CNC Minh Phú)
Tháng Tư 19, 2021

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt kế hoạch mở rộng phân…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt kế hoạch mở rộng phân xưởng tẩm bột MPHG
Tháng Tư 15, 2021

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ công ty thành…

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ công ty thành viên (Ebisumo)