Tháng Tám 12, 2019
Untitled

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II-2019

MPC-BCTC CTY ME QUY II-2019
Tháng Tám 8, 2019
logo_mpc

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 7, 2019

MPC newsletter 2019-07_VN
Tháng Tám 8, 2019
logo_mpc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

8 QD chot ds xin y kien DHCD
Tháng Bảy 20, 2019
logo_mpc

MINH PHÚ DẪN ĐẦU VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHỨNG NHẬN…

Tập Đoàn Thuỷ Sản Minh Phú dẫn đầu trong việc đưa 20.000 farms nuôi tôm quy mô nhỏ của Việt Nam thành 1 liên minh, theo […]
Tháng Bảy 15, 2019
logo_mpc

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 6_MPC

MPC newsletter 2019-06_VN