Tháng Mười Một 9, 2020

Nghị quyết HĐQT – Chuyển đổi các cty CP thành cty…

Nghị quyết HĐQT – Chuyển đổi cty các CP thành cty TNHH
Tháng Mười 30, 2020

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III – 2020

MPC-BCTC HOP NHAT QUY III NAM 2020
Tháng Mười 30, 2020

Gia hạn nộp BCTC hợp nhất quý III – 2020

MPC-GIA HAN CBTT NOP BCTC HOP NHAT QUY III NAM 2020
Tháng Mười 29, 2020

Nghị quyết HĐQT – Điều chỉnh dự án mở rộng nhà…

Nghị quyết HĐQT – Điều chỉnh dự án mở rộng nhà máy MPCM
Tháng Mười 27, 2020

Nghị quyết HĐQT – Thông báo chốt danh sách cổ đông…

Nghị quyết Chi trả cổ tức năm 2019 MPC thông báo chốt danh sách cổ đông