Tháng Mười 30, 2020

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III – 2020

MPC-BCTC HOP NHAT QUY III NAM 2020
Tháng Mười 30, 2020

Gia hạn nộp BCTC hợp nhất quý III – 2020

MPC-GIA HAN CBTT NOP BCTC HOP NHAT QUY III NAM 2020
Tháng Mười 29, 2020

Nghị quyết HĐQT – Điều chỉnh dự án mở rộng nhà…

Nghị quyết HĐQT – Điều chỉnh dự án mở rộng nhà máy MPCM
Tháng Mười 27, 2020

Nghị quyết HĐQT – Thông báo chốt danh sách cổ đông…

Nghị quyết Chi trả cổ tức năm 2019 MPC thông báo chốt danh sách cổ đông
Tháng Mười 23, 2020

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành