Tháng Bảy 30, 2020

MPC – Danh sách cổ đông lớn (6 tháng đầu năm…

MPC – Danh sách cổ đông lớn (6 tháng đầu năm 2020)
Tháng Bảy 29, 2020

MPC – GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ II – 2020

MPC- GIA HẠN NỘP BCTC QUÝ II – 2020
Tháng Bảy 17, 2020

Nghị quyết 08.HĐQT – Thành lập Công ty TNHH Xuất Khẩu…

Nghị quyết 08.HĐQT – Thành lập Công ty TNHH Xuất Khẩu Thủy Sản Minh Phú
Tháng Sáu 30, 2020

MPC – Điều lệ (27-06-2020)

MPC – Điều lệ (27-06-2020)
Tháng Sáu 28, 2020

Nghị quyết – Biên bản ĐHĐCĐ TN 2020

Nghị quyết – Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020