Tháng Tư 10, 2019

BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 2, 2019

MPC newsletter 2019-02_VN
Tháng Tư 3, 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018

MPC-Consolidated financial statements for the year ended 31December 2018-Audited
Tháng Tư 2, 2019

Vợ PTGĐ Lê Văn Điệp đăng ký bán 100.000 cổ phiếu

CONG BO THONG TIN
Tháng Tư 2, 2019

Vợ PTGĐ Lê Văn Điệp đăng ký bán 100.000 cổ phiếu

CONG BO THONG TIN
Tháng Ba 28, 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018

MPC- BCTC HOP NHAT NAM 2018 – DA KIEM TOAN