Tháng Mười Một 23, 2017
image001

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP…

Khai mạc Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 -2022 Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số: 06/KH-LĐLĐ ngày 01/03/2017 của LĐLĐ […]
Tháng Mười Một 23, 2017
image008

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐỒNG HÀNH CÙNG BAN LÃNH ĐẠO…

Năm 2017 tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong các năm qua, Ban Chấp hành CĐCS đã đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công […]
Tháng Mười Một 17, 2017
logo_mpc

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (THU HUYỀN)

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Thu Huyen bc giao dich MPC web signed
Tháng Mười Một 14, 2017
logo_mpc

THƯ GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ III-2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-THU GIAI TRINH KQKD QUY III-2017
Tháng Mười Một 9, 2017
logo_mpc

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC-BCTC HOP NHAT QUY III NAM 2017