Tháng Năm 28, 2019

Chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

6 MPC chot danh sach hop DHCD
Tháng Năm 24, 2019

LÊ THỊ MINH QUÍ đã bán xong 4.050.310 CP

1120_Minh_Qui_bao_cao_da_ban_4tr_cp_CBTT
Tháng Năm 24, 2019

CHU VĂN AN TV HĐQT, PTGĐ đã bán xong 2.218.800 CP

8884_Chu_Van_An_bc_kqgd_2.2tr_cp_ban_CBTT_in_1_ban
Tháng Năm 24, 2019

LÊ VĂN ĐIỆP TV HĐQT, PTGĐ đã bán xong 3.930.890 CP

9438_Le_Van_Diep_BC_da_ban_xong_3.9tr_cp_CBTT
Tháng Năm 15, 2019

MPC-BCTC HOP NHAT QUY I NAM 2019

MPC-BCTC HOP NHAT QUY I NAM 2019