Tháng Hai 7, 2022

Nghị quyết HĐQT – ông Suzuki Yoshiaki thôi giữ chức vụ…

  Mẫu 02-CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi nhân sự Mẫu 03.CBTT.SGDHN – Danh sách người nội bộ và có liên quan (clean) Nghị quyết 01.HĐQT […]
Tháng Một 28, 2022

Thư gia hạn BCTC hợp nhất quý IV – 2021

MPC-GIA HẠN BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV – 2021
Tháng Một 24, 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Tháng Một 24, 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN NĂM 2021

DANH SÁCH CĐ LỚN – 2021
Tháng Một 20, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ IV – 2021

BCTC CTY MẸ QUÝ IV – 2021 GIAI TRINH CL LOI NHUAN CTY ME QUY IV-2021