Tháng Bảy 30, 2021

Danh sách cổ đông lớn – 6th đầu năm 2021

Danh sách cổ đông lớn – 6th đầu năm 2021
Tháng Bảy 29, 2021

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án ESOP 2021

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án ESOP 2021
Tháng Bảy 2, 2021

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán với Cty KPMG Việt…

Thực hiện Điều 6 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/6/2021, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú xin công bố thông tin về việc đã hoàn […]
Tháng Sáu 28, 2021

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết…

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành
Tháng Sáu 28, 2021

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (thu…

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (Thu hồi cổ phiếu ESOP)