Tháng Ba 6, 2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Bán hàng thị trường Hàn Quốc (số lượng: 1 – 2 người). Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học hoặc cao […]
Tháng Một 31, 2024

bà Lê Thị Minh Phú – Báo cáo kết quả giao…

Tháng Một 29, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023

Tháng Một 29, 2024

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN NĂM 2023

Tháng Một 26, 2024

BÀ LÊ THỊ MINH QUÍ – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO…