Tháng Mười 24, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III – 2022

BCTC CTY MẸ QUÝ III – 2022 Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ  
Tháng Chín 19, 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú thông báo về việc lập danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn […]
Tháng Chín 19, 2022

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIỀU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN…

 Thông báo Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu UBCK phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ […]
Tháng Tám 30, 2022

CBTT – Thông báo và Quyết định của SGDHN v/v chấp…

Căn cứ Công văn đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch do giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, […]
Tháng Tám 19, 2022

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án phát hành cổ…

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu