Tháng Chín 18, 2018

THU HUYỀN – VỢ PTGĐ LÊ VĂN ĐIỆP ĐĂNG KÝ MUA…

CONG BO THONG TIN
Tháng Chín 18, 2018

MINH QUÍ – CON CHỦ TỊCH HĐQT ĐÃ MUA XONG 4,6…

Minh Qui bc giao dich cp
Tháng Chín 18, 2018

DỊU MINH – THÀNH VIÊN HĐQT, PTGĐ BÁO CÁO KẾT QUẢ…

Diu Minh bao cao giao dich
Tháng Chín 5, 2018

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Qui dk mua cp
Tháng Chín 5, 2018

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Ngoc dk mua cp