Tháng Năm 2, 2017

Gia hạn CBTT BCTC Q1.2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: Gia han BCTC Quy I-2017
Tháng Tư 25, 2017

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết:  MPC Tai lieu hop DHCD 2017
Tháng Tư 21, 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông tin chi tiết: MPC bao cao thuong nien 2016 signed
Tháng Tư 8, 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và giấy Uỷ…

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MPC Moi hop DHCD 17 va giay UQ
Tháng Ba 21, 2017

MPC – BCTC CÔNG TY MẸ 2016 – ĐÃ KIỂM TOÁN

Click vào đường dẫn sau đây để xem thông báo chi tiết: MP-BCTC CTY ME 2016 -VN -DA KIEM TOAN