Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Thông qua chủ trương đầu tư xây…

Nghị quyết HĐQT – Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát
Tháng Hai 19, 2021
logo_mpc

Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý IV –…

MPC-GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN HN QUY IV NAM 2020
Tháng Hai 18, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – ông Chu Văn An thôi giữ chức…

Thông báo thay đổi nhân sự (Mẫu 02_CBTT-SGDHN) Nghị quyết HDQT – ông Chu Văn An thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn DS […]
Tháng Hai 18, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ MPKG

Nghị quyết HDQT – Tăng vốn điều lệ MPKG (1218.4 tỷ đồng)
Tháng Hai 18, 2021
logo_mpc

Thông cáo báo chí ngày 17/2/2021 – Thuế chống bán phá…

MPG – Thông Tin Báo Chí – 17.02.2021-Final