Tháng Chín 27, 2018
logo_mpc

NQ HĐQT V/V TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

NQ 07 Trieu tap DHCD bat thuong signed
Tháng Chín 25, 2018
logo_mpc

Tôm Việt Nam Minh Phú xuất khẩu đạt mức cao kỷ…

“Đơn vị sản xuất/chế biến tôm lớn nhất của Việt Nam, Minh Phu Seafood Corp., đã đạt sản lượng xuất khẩu kỷ lục cao trong tháng […]
Tháng Chín 18, 2018
logo_mpc

MINH PHÚ_ BÁO CÁO XUẤT KHẨU THÁNG 8, 2018

MPC newsletter 2018 8_VN
Tháng Chín 18, 2018
logo_mpc

VIF KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA MPC

VIF ko con la co dong lon MPC
Tháng Chín 18, 2018
logo_mpc

MINH NGỌC – CON CHỦ TỊCH HĐQT ĐÃ MUA XONG 4,6…

Minh Ngoc bc giao dich