Tháng Bảy 31, 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ II – 2021

BCTC Cty mẹ quý II – 2021
Tháng Bảy 30, 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty – 6th đầu…

Báo cáo tình hình quản trị Công ty – 6th đầu năm 2021
Tháng Bảy 30, 2021

Danh sách cổ đông lớn – 6th đầu năm 2021

Danh sách cổ đông lớn – 6th đầu năm 2021
Tháng Bảy 29, 2021

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án ESOP 2021

Nghị quyết HĐQT – Triển khai phương án ESOP 2021
Tháng Bảy 2, 2021

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán với Cty KPMG Việt…

Thực hiện Điều 6 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/6/2021, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú xin công bố thông tin về việc đã hoàn […]