Tháng Ba 19, 2021
IMG_3575_n

Bệnh Viện Nhân Dân 115, TPHCM là đơn vị đầu tiên…

  Việc có phòng khám nằm tách biệt khỏi hoàn toàn tòa nhà hiện hữu bệnh viện góp phần giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm […]
Tháng Ba 16, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CTY MẸ NĂM 2020 – ĐÃ…

MPC-BCTC RIENG CTY ME 2020 -DA KIEM TOAN
Tháng Ba 16, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2020 – ĐÃ KIỂM TOÁN

MPC – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2020 – ĐÃ KIỂM TOÁN
Tháng Ba 2, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Thông qua góp vốn giai đoạn 2…

Nghị quyết HĐQT – Thông qua góp vốn giai đoạn 2 cho MPKG
Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Lê Văn Điệp giữ…

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Lê Văn Điệp giữ chức vụ TGĐ công ty MPHG