Tháng Mười Một 18, 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

4. Phúc lợi: làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (8h00 sáng đến 17h00 chiều) & thứ 7 (8h00 sáng đến 12h00 trưa). Nghỉ Lễ […]
Tháng Mười Một 9, 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất…

Tháng Mười Một 6, 2023

ông Thái Hoàng Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám…

Tháng Mười 30, 2023

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III – 2023

https://drive.google.com/file/d/11mgDBUFNUwCg-LKuBs540KOPgmS8h4In/view?usp=sharing
Tháng Mười 30, 2023

BCTC CTY MẸ QUÝ III – 2023

https://drive.google.com/file/d/1aahmJLOUPaFyBBut7Ml-ifbHdjNJW6fl/view?usp=sharing