Tháng Mười Hai 16, 2022

Thông báo của Sở GDCKHN về ngày giao dịch đầu tiên…

Thông báo của Sở GDCKHN về ngày giao dịch đầu tiên
Tháng Mười Hai 8, 2022

Đăng ký giao dịch ngày đầu tiên cho số lượng cổ…

Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên
Tháng Mười Một 29, 2022

CBTT – Thông báo và quyết định của Sở GDCKHN (Chấp…

Thông báo và quyết định của SGDCKHN
Tháng Mười Một 7, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III – 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ III – 2022 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN HỢP NHẤT
Tháng Mười Một 3, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông báo thay đổi điều lệ công ty (sau phát phát hành tăng vốn)