Tháng Tám 17, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty…

Nghị quyết HĐQT – Tăng vốn điều lệ Công ty thành viên (Cty TNHH SXG TS Minh Phú)
Tháng Tám 16, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG 2021 – ĐÃ…

BCTC HỢP NHẤT 6 THÁNG 2021 – ĐÃ SOÁT XÉT
Tháng Tám 16, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ 6 THÁNG 2021 – ĐÃ…

BCTC CTY MẸ 6 THÁNG 2021 – ĐÃ SOÁT XÉT
Tháng Tám 11, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II – 2021

bao cao tai chinh hop nhat quy II – 2021
Tháng Bảy 31, 2021
logo_mpc

Gia hạn công bố BCTC Hợp nhất quý II – 2021

MPC-THU GIA HAN CONG BO BCTC HN QUY II-2021