Tháng Hai 28, 2023

Nghị quyết 01 – Tăng vốn điều lệ cty thành viên…

Nghị quyết 01 – Tăng vốn điều lệ cty thành viên (Cty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú)
Tháng Hai 18, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV – 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV-2022
Tháng Một 31, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ IV – 2022

BTCT CTY MẸ QUÝ IV – 2022
Tháng Một 17, 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022 PHỤ LỤC 1  PHỤ LỤC 2
Tháng Một 17, 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN NĂM 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN NĂM 2022