Tháng Sáu 24, 2021

CBTT – Thay đổi nhân sự theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ…

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01.NQ.ĐHĐCĐTN21 ngày 17/06/2021, phê duyệt thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Osada Tsutomu và bầu bổ […]
Tháng Sáu 19, 2021

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn điều lệ Cty thành viên (Minh Phát)
Tháng Sáu 18, 2021

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Tháng Sáu 17, 2021

Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp theo vừa…

Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp theo vừa bất ngờ ập tới
Tháng Sáu 7, 2021

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn Cty thành viên…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn Cty thành viên (Minh Phú High Tech)