Tháng Sáu 17, 2021

Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp theo vừa…

Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp theo vừa bất ngờ ập tới
Tháng Sáu 7, 2021

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn Cty thành viên…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn Cty thành viên (Minh Phú High Tech)
Tháng Sáu 5, 2021

THÔNG BÁO – ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 TỔ CHỨC 100% TRỰC…

THÔNG BÁO – Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức 100% trực tuyến
Tháng Năm 27, 2021

Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

MPC – Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021 MPC-Giấy-ủy-quyền-họp-ĐHĐCĐ-2021 MPC – Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021  (update ngày 05/06/2021) MPC-Quy-chế-bầu-cử-HĐQT-năm-2021-1 (update ngày 05/06/2021) 0.-Chương-trình-ĐHĐCĐ Báo-cáo-của-Hội-đồng-quản-trị Báo […]
Tháng Năm 27, 2021

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên…

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021