Tháng Ba 25, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2022 – ĐÃ…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2022 – ĐÃ KIỂM TOÁN
Tháng Hai 28, 2023

Nghị quyết 02 – Tăng vốn điều lệ cty thành viên…

Nghị quyết 02 – Tăng vốn điều lệ cty thành viên (Cty Ebisumo)
Tháng Hai 28, 2023

Nghị quyết 01 – Tăng vốn điều lệ cty thành viên…

Nghị quyết 01 – Tăng vốn điều lệ cty thành viên (Cty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú)
Tháng Hai 18, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV – 2022

BCTC HỢP NHẤT QUÝ IV-2022
Tháng Một 31, 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTY MẸ QUÝ IV – 2022

BTCT CTY MẸ QUÝ IV – 2022