Tháng Ba 29, 2022

BCTC CTY MẸ NĂM 2021 – ĐÃ KIỂM TOÁN

BCTC Cty Mẹ năm 2021 – Đã kiểm toán MPC-THU GIAI TRINH CL CTY MẸ 2021 – SAU KIEM TOAN
Tháng Ba 24, 2022

Quyết định TGĐ – V/v thu hồi cổ phiếu ESOP

Phụ lục 36 – Thông báo mua lại cổ phiếu Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP
Tháng Ba 24, 2022

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn cty thành viên…

Nghị quyết 03HĐQT – Phê duyệt tăng vốn cty thành viên (Ebisumo)
Tháng Ba 13, 2022

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn Cty thành viên…

Nghị quyết 02.HĐQT – Tăng vốn Cty thành viên (Minh Phú Green Food)
Tháng Hai 25, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – QUÝ IV 2021

BCTC hợp nhất quý IV – 2021 MPC-THU GIAI TRINH CL LOI NHUAN HN QUY IV-2021