Tháng Ba 24, 2022

Quyết định TGĐ – V/v thu hồi cổ phiếu ESOP

Phụ lục 36 – Thông báo mua lại cổ phiếu Quyết định TGĐ – Thu hồi cổ phiếu ESOP
Tháng Ba 24, 2022

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn cty thành viên…

Nghị quyết 03HĐQT – Phê duyệt tăng vốn cty thành viên (Ebisumo)
Tháng Ba 13, 2022

Nghị quyết HĐQT – Phê duyệt tăng vốn Cty thành viên…

Nghị quyết 02.HĐQT – Tăng vốn Cty thành viên (Minh Phú Green Food)
Tháng Hai 25, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT – QUÝ IV 2021

BCTC hợp nhất quý IV – 2021 MPC-THU GIAI TRINH CL LOI NHUAN HN QUY IV-2021
Tháng Hai 7, 2022

Nghị quyết HĐQT – ông Suzuki Yoshiaki thôi giữ chức vụ…

  Mẫu 02-CBTT.SGDHN – Thông báo thay đổi nhân sự Mẫu 03.CBTT.SGDHN – Danh sách người nội bộ và có liên quan (clean) Nghị quyết 01.HĐQT […]