Tháng Ba 16, 2021
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2020 – ĐÃ KIỂM TOÁN

MPC – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2020 – ĐÃ KIỂM TOÁN
Tháng Ba 2, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Thông qua góp vốn giai đoạn 2…

Nghị quyết HĐQT – Thông qua góp vốn giai đoạn 2 cho MPKG
Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Lê Văn Điệp giữ…

Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm ông Lê Văn Điệp giữ chức vụ TGĐ công ty MPHG
Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Nghị quyết HĐQT – Thông qua chủ trương đầu tư xây…

Nghị quyết HĐQT – Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát
Tháng Hai 20, 2021
logo_mpc

Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý IV –…

MPC-GIAI TRINH CHENH LECH LOI NHUAN HN QUY IV NAM 2020