Tháng Năm 14, 2019
logo_mpc

Ông Lê Văn Điệp, TV HĐQT kiêm PTGĐ đăng ký bán…

LE VAN DIEP DANG KY BAN 3.930.890 CP MPC
Tháng Năm 13, 2019
logo_mpc

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

MPC Thu Huyen bao cao giao dich
Tháng Năm 3, 2019
logo_mpc

GIA HẠN NỘP BCTC Q1.2019

MPC-THU GIA HAN HOP BCTC QUY I-2019
Tháng Tư 12, 2019
logo_mpc

UBCK nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán riêng lẻ…

UBCK chap thuan chao ban rieng le
Tháng Tư 12, 2019
logo_mpc

MPC – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

MPC – BCNT 2018 – facing – 7