Tháng Mười 27, 2018
logo_mpc

Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 10.11.2018

MPC Tai lieu hop DHCD bat thuong 2018 signed
Tháng Mười 24, 2018
logo_mpc

THƯ MỜI VÀ GIẤY UỶ QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 10.11.2018

MPC thu moi hop DHCD va Giay UQ
Tháng Mười 24, 2018
logo_mpc

NGHỊ QUYẾT HĐQT BỔ SUNG NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ

8 QD bo sung noi dung hop DHCD bat thuong signed
Tháng Mười 24, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3, 2018

MPC-BCTC CTY ME QUY III-2018
Tháng Mười 18, 2018
logo_mpc

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA THU HUYỀN – VỢ PTGĐ LÊ…

CONG BO THONG TIN_1