Tháng Chín 18, 2018
logo_mpc

DỊU MINH – THÀNH VIÊN HĐQT, PTGĐ BÁO CÁO KẾT QUẢ…

Diu Minh bao cao giao dich
Tháng Chín 5, 2018
logo_mpc

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Qui dk mua cp
Tháng Chín 5, 2018
logo_mpc

Giao dịch CP của người nội bộ

Minh Ngoc dk mua cp
Tháng Tám 8, 2018
logo_mpc

BCTC HỢP NHẤT QUÝ II 2018

MPC-BCTC HOP NHAT QUY II NAM 2018
Tháng Tám 8, 2018
logo_mpc

BÀ LÊ THỊ DỊU MINH – TV HĐQT, PTGD ĐĂNG KÝ…

Diu Minh dang ky mua 1trieu